Dr n. med.

Bogdan Kamiński

Jestem absolwentem Wydziału Lekarskiego Oddziału Stomatologii Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie, którą ukończyłem w 1984 roku.

 

Posiadam specjalizację 1° ze stomatologii ogólnej i specjalizację 2° z protetyki stomatologicznej.

 

Od ukończenia studiów pracuję w Specjalistycznej Przychodni Stomatologicznej 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego w Krakowie, gdzie przez lata zdobywałem kwalifikacje i umiejętności. Do stycznia 2014 kierowałem tą placówką przekazując swoją wiedzę i doświadczenie młodszym adeptom sztuki stomatologicznej. Od wielu lat kieruję specjalizacjami z zakresu protetyki stomatologicznej. W latach 1995 – 1996 w ramach misji ONZ pracowałem jako lekarz dentysta w Syrii i Izraelu. Praktykę prywatną prowadzę od 1992 roku. Ponieważ leczę już trzecie pokolenie pacjentów mogę o sobie powiedzieć, że jestem stomatologiem rodzinnym.

 

Oprócz działalności leczniczej i dydaktycznej zajmuję się również działalnością naukową biorąc czynny udział w zjazdach i sympozjach oraz publikując artykuły w prasie fachowej. W czerwcu 2012 uzyskałem stopień doktora nauk medycznych na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. Wieloletnie doświadczenie, ciągłe doskonalenie umiejętności oraz indywidualne traktowanie pacjenta pozwalają mi leczyć dając pełny uśmiech każdemu pacjentowi.

Publikacje

 

  • „The effect of compulsory military service on the prevalence of masticatory parafunctions in the study objects” Clin Exp Med Lett Akademia Medycyny 2009; 50(1):55-58
  • „Punkty spustowe w mięśniach narządu żucia” Twój Przegląd Stomatologiczny nr 6, 2009
  • „Wpływ zasadniczej służby wojskowej na występowanie u żołnierzy objawów dysfunkcji narządu żucia” Magazyn Stomatologiczny nr 11, 2009

Certyfikaty